Kanada; yüksek yaşam standartları, gelişmiş ekonomisi, nefes kesen doğal güzellikleri ile dünyada en yaşanılır ülkelerinden biridir. Dünyanın en büyük 2. ülkesi konumundadır. Amerika ile sınır komşusu olan Kanada, Amerika’ nın onda biri nüfusa sahiptir. Dünyanın en kozmopolit şehirlerinden biri olan Toronto, aynı zamanda ülkenin en büyük şehridir.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) tarafından 2012 yılında hazırlanan bir rapora göre, Kanada dünyanın en eğitimli ülkesidir. Kanadalı yetişkinlerin yüzde 51’i en az bir lisans düzeyinde kolej ya da üniversite derecesinde eğitime sahiptir. Bundan dolayı ülke yetişkinlerin yükseköğretim düzeyinde eğitim alması bakımından dünya genelinde birinci sıradadır] Kanada gayri safi yurt içi hasılasının %5.3’ünü eğitime harcar. Ülke yatırımını ağırlıklı olarak yükseköğretime yapar (öğrenci başına 20.000 ABD dolarından daha fazla). 2014 itibariyle, yaşları 25’ten 64’e kadar olan yetişkinlerin yüzde 89’u lise derecesine eşdeğer bir eğitime sahiptir, OECD ortalaması ise yüzde 75.

Kanada çağdaş ve teknolojik olarak ilerlemiş bir ülkedir. Fosil yakıt kaynakları, nükleer enerji üretimi ve hidroelektrik güç üretim imkânları ile enerji bakımından kendine yeterlidir. Ekonomisi geleneksel olarak yüksek miktarlardaki doğal kaynaklarına dayalıdır. Her ne kadar çağdaş Kanada ekonomisi çeşitlenmişse de doğal kaynakların kullanımı halen çoğu bölgesel ekonominin önemli bir parçasıdır.

Daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.